3D-visualisering av Aura Lunaria Tunable white

Nu kan du se hur Tunable White påverkar ljusbilden i ett rum och samtidigt se hur vår prisade tunna ledpanel Aura Lunaria ser ut med olika designramar.

Läs mer om Tunable white från Aura Light >>
Kontakta oss om du vill veta mer om vilken nytta du kan ha av Tunable white.