Belysning inomhus

Belysning inomhus ska öka säkerhet, komfort, välmående och arbetsmiljö. Aura Light är experter på inomhusbelysning och erbjuder smarta lösningar för många typer av segment och ändamål. Välj mellan vår energieffektiva belysning för industri, lager, kontor, skolor, detaljhandel, sjukvård och offentliga utrymmen.

iQ Connect

Ny intelligent belysningslösning med trådlös kommunikation Energisnål lösning som är enkel och snabb att installera.   Nya iQ Connect är en lösning som kan skräddarsys helt efter kundens behov. Lösningen är enkel att installera i befintlig elinstallation, det enda som krävs är strömförsörjning. Armaturerna är förprogrammerade och kan kopplas in direkt. Om ytterligare modifieringar önskas […]

Läs mer

Belysning för industri

Belysning för industri bör vara anpassad för höga takhöjder, smutsiga och våta miljöer men även olika typer av produktion. Belysningslösningen ska ha lång livslängd och underhåll ska skötas med minimering av driftstopp.

Läs mer

Belysning för lager och logistik

Det ställs höga krav på belysning för lager och logistik då det finns potential för stor energibesparing genom ljusstyrning och hög säkerhet. Aura Light vet hur du bäst väljer och placerar belysningsprodukter för att kostnadseffektivisera dina lokaler.

Läs mer

Belysning för kontor

Belysning för kontor kräver flexibilitet och individanpassning för största komfort och effekt. Aura Light har armaturer för kontorsmiljöer och utrymmen i anknytning till kontor, såsom korridorer, förråd och mötesrum.

Läs mer
Belysning för skolor

Belysning för skolor

Belysning för skolor måste ha krav på låg bländning och främja en god inlärningsmiljö. Rätt belysning kan förbättra studenternas prestation och välmående.

Läs mer

Belysning för detaljhandeln

Aura Lights belysning för detaljhandeln omfattar lösningar för shoppingområden, såsom varuhus, butiker och stormarknader. Belysningen ska framhäva produkterna och göra det enklare för kunden att urskilja färger.

Läs mer

Belysning för sjukvården

Belysning för sjukvården ska underlätta vid undersökning och operation men även skapa trygghet och välmående för patienterna. Det finns ofta höga krav på ljusflöde och kontrastseende.

Läs mer
Belysning för allmänna utrymmen

Belysning för allmänna utrymmen

Belysning för allmänna utrymmen inkluderar entréer, korridorer, receptioner, foajéer etc. Belysningen ska vara anpassad så att folk upplever att de känner sig välkomna och trygga.

Läs mer