Belysning i ProLogis Parks anläggning på 85 000 m²

Den nya anläggningen ProLogis Park i Jönköping omfattar totalt 85 000 m² och Aura Light Long Life var ett självklart val för dem. De installerade 3500 armaturer med 7000 stycken 80W Aura T5 Premium Long Life lysrör.

 

 

ProLogis, som utvecklar, äger och hyr ut logistikanläggningar, är världens största företag inom sitt område med verksamhet på 136 marknader i Europa, Nordamerika och Asien. På den nordiska marknaden samarbetar ProLogis med Logistic Contractor, som är specialiserat på bygga moderna, miljömässigt hållbara logistikanläggningar på ett kostnadseffektivt sätt. Energieffektiva lösningar är en del av ProLogis och Logistic Contractors gemensamma koncept.

Den nya anläggningen ProLogis Park i Jönköping omfattar totalt 85 000 m². Anläggningen byggs av Logistic Contractor på uppdrag av ProLogis och Emil Lundgren står för elinstallationerna. ProLogis Park är en av Sveriges största logistikanläggningar och beräknas stå helt klart i april 2009.

Aura Long Life – ett enkelt val

När man skulle välja lysrör var valet enkelt: Det skulle vara Aura Long Life. Den långa brinntiden innebär lägre kostnader i form av service och underhåll eftersom man inte behöver byta lysrör så ofta. Att Long Life ljuskällorna också medför en mindre påverkan på miljön var även det en bidragande orsak till valet av ljuskälla.

En annan miljöbesparande åtgärd är att använda dynamisk belysningsstyrning för att spara energi. Projektledaren Conny Simonsson vid Emil Lundgren berättar att systemet genom närvarostyrning känner av om någon befinner sig i en viss del av lokalen och då går anläggningen upp till fullt ljus.

– När närvaro inte längre känns av dimmas ljuset ner till 5-10 % effekt, vilket sparar energi och förlänger ljuskällornas livslängd, säger Conny.

Arbetar miljömedvetet

Valet av leverantör föll på grossisten Storel i Jönköping.

– Det här bygget är det största projekt som vi har haft hittills. Vi har levererat 3500 armaturer med 2 stycken 80W Aura Premium Long Life T5 i varje. Det innebär en initial leverans av 7000 lysrör, säger Dan Eng, säljare vid Storel.

– Vi är miljöcertifierade och det är viktigt att även våra leverantörer arbetar miljömedvetet. Vi har ett långt samarbete och vet därför att Aura är en leverantör vi kan lita på, berättar Dan.

Ladda ner PDF