Halverad energikostnad och ökad ljusnivå för DB Schenker

DB Schenker är ett  transport- och logistikföretag som använder Aura Lights lysrör Aura Thermo Long Life i sina lokaler. Halverad energikostnad och ökad ljusnivå för DB Schenker bidrar i sin tur till en mer miljövänlig och säker arbetsmiljö.

 

Source – DB Schenker

 

Bättre ljus till lägre kostnad

Bättre ljus till lägre kostnad är resultatet av ett lyckat projekt hos DB Schenker i Jönköping. Projektet innefattar nya armaturer, nya ljuskällor och styrsystem och har gjort att Schenker kunnat halvera energikostnaderna, samtidigt som som ljusnivån har ökat med 30%. Detta bidrar i sin tur till en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Birger Andersson, fastighetstekniker i Jönköping, berättar om hur det var på Jönköpingsterminalen innan projektet:

– Tidigare fanns här äldre lysrörsarmaturer med lampor som gav dåligt ljus. Det kostade pengar, inte bara för att det alltid var tänt utan för att det också ledde till skador på gods och skavanker på fastigheten på grund av den skuggverkan som det dåliga ljuset skapade.

Nu när projektet genomförts finns det i Jönköpingsterminalen 500 nya armaturer med dubbla lysrör. Belysningen regleras med ett styrsystem, eftersom inte alla utrymmen behöver vara fullt upplysta dygnet runt.

Optimerade förhållanden med Aura Long Life

Projektet innefattade inte bara driften, utan även underhållet, vilket påverkade val av lysrör. För att optimera förhållandena valdes Aura Lights lysrör av typen Aura Thermo Long Life. Den långa livslängden som Aura Lights Long Life lysrör har innebär att lysrören beräknas hålla i cirka 13 år. Även ljusflödet har optimerats och luxtalen har öktat till nästan det dubbla. Med Aura Thermo Long Life är ljusflödet starkt även vid låga temperaturer, som det kan vara ute på terminalerna.

– Det är verkligen bra ljus i lokalen nu. Att personalen är nöjd är lätt att förstå, för dem blev skillnaden tydlig. Numera når ljuset golvet och det blir lättare att läsa på fraktsedlar och gods, berättar Birger.

Projektet i Jönköping är en del av ett större projekt. Schenker i Jönköping fick nämligen i uppdrag av koncernen att arbeta fram en strategi gällande val av belysningsarmaturer och ljuskällor. Strategin ska sedan föras ut till ett 30-tal andra terminaler runt om i Sverige. Karlstad, Kristianstad och Växjö är redan klara. Näst på tur står Malmö och Västerås.

Ladda ner PDF