Växjö kommun använder Aura Lights vaktmästarlåda

 

Växjö, även kallad Europas grönaste stad, har tagit initiativet att byta samtliga glödlampor till lågenergilampor från Aura Light. ”Lösningen med vaktmästarlådan är väldigt praktisk, speciellt när man ska byta så många lampor samtidigt som i vårt fall.”

 

 

Växjö, även kallad Europas grönaste stad, har tagit initiativet att byta samtliga glödlampor till lågenergilampor. Projektet förtjänar att uppmärksammas och Aura är stolta över att få vara en del av projektet.

Kännetecknet Europas grönaste stad är summan av alla miljöprojekt som genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun. Det var med bakgrund av detta som VöFAB, det kommunala fastighetsbolaget, beslutade sig för att byta ut alla glödlampor mot lågenergilampor med syftet att minska kommunens energiförbrukning.

Ett föredöme för andra

Det var under 2009 som projektet drogs igång. Samtliga glödlampor på en sammantagen lokalyta av 260 000 km2 byttes ut till lågenergilampor. Lamporna sitter i fastigheter inom Växjö tätort i utrymmen som exempelvis skolor, förskolor och lokaler som toaletter, källargångar och förråd. – Vi vill vara ett föredöme för andra, berättar Bruno Birgersson, energioptimerare vid VöFAB.

Aura Light ensam med vaktmästarlåda

VöFAB påbörjade processen med att utvärdera leverantörer. Parametrar som energiförbrukning, kvalitet och pris spelade stor roll vid utvärderingen. Bland dessa leverantörer utsågs Aura Light som det bästa alternativet. Dessutom var Aura Light ensam leverantör av vaktmästarlådan. – Lösningen med vaktmästarlådan är väldigt praktisk, speciellt när man ska byta så många lampor samtidigt som i vårt fall. Tack vare vaktmästarlådan är detta möjligt på ett smidigt sätt. Man tar helt enkelt med sig lådan laddad med lågenergilampor, byter lampa och sätter sedan tillbaka den utbytta glödlampan i lådan, berättar Bruno.

Växjö sparar miljoner

Detta initiativ kommer definitivt att göra Europas grönaste stad ännu grönare. Tack vare att glödlamporna ersattes kan Växjö minska CO2-utsläppen med 240 000 kg under lågenergilampornas livslängd! Dessutom kommer kostnadsbesparingar i form av minskad energiförbrukning, minskade inköpskostnader och minskade byteskostnader att uppgå till drygt tre miljoner kronor under lampornas livslängd!

Ladda ner PDF