Om Aura Light

Aura Light erbjuder företag smart belysning som är energieffektiv, ekonomisk, kvalitativ och hållbar. Våra hållbara belysningslösningar hjälper företagskunder att minska sina kostnader, sin energiförbrukning och sin miljöpåverkan.

 

Om Aura Light

Våra ljuskällor har upp till fyra gånger längre livslängd än standardljuskällor, vilket ger 75 % lägre underhållskostnader och miljöpåverkan. Våra energibesparande belysningslösningar med armaturer och sensorer kan minska din energiförbrukning med upp till 80 % beroende på vilken utrustning du använder idag. Aura Light hjälper dig att minska såväl dina kostnader som din miljöpåverkan.

Fakta om Aura Light-koncernen

  • Grundat 1930
  • Huvudkontor i Stockholm
  • Egen fabrik i Vimmerby, Småland
  • Dotterbolag i Sverige, Finland, Norge och Tyskland.
  • Förutom dotterbolagen finns lokala säljteam som är aktiva i flera länder,
    som Österrike, Schweiz, Nederländerna och Belgien.
  • Vår personalstyrka utgörs av ca 200 anställda.
  • Omsättningen är ca 500 miljoner euro.