Om Aura Light

Aura Light erbjuder företag smart belysning som är energieffektiv, ekonomisk, kvalitativ och hållbar. Våra hållbara belysningslösningar hjälper företagskunder att minska sina kostnader, sin energiförbrukning och sin miljöpåverkan.

 

about-us

 

Våra ljuskällor har upp till fyra gånger längre livslängd än standardljuskällor, vilket ger 75 % lägre underhållskostnader och miljöpåverkan. Våra energibesparande belysningslösningar med armaturer och sensorer kan minska din energiförbrukning med upp till 80 % beroende på vilken utrustning du använder idag. Aura Light hjälper dig att minska såväl dina kostnader som din miljöpåverkan.

Fakta om Aura Light-koncernen

  • Grundat 1930
  • Huvudkontor i Stockholm
  • Egen fabrik i Vimmerby, Småland
  • Dotterbolag i Sverige, Finland, Norge och Tyskland.
  • Förutom dotterbolagen finns lokala säljteam som är aktiva i flera länder,
    som Österrike, Schweiz, Nederländerna och Belgien.
  • Vår personalstyrka utgörs av ca 200 anställda.
  • Omsättningen är ca 500 miljoner sek.