Hållbarhet inom Aura Light

På Aura Light gör vi allt vi kan för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhet inom Aura Light innebär kontinuerligt miljöarbete samt socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Det är grundläggande för företagets långsiktiga framgång. Hållbarhetstänket formar vår verksamhet och skapar värdefulla möjligheter för oss och våra kunder.

 

opti-t8_sustainability

 

En del av lösningen

För Aura Light är hållbarhet något självklart. Istället för att resignera för klimatförändringarna vill vi vara en del av lösningen. Därför fokuserar vi på att tillhandahålla hållbara produkter och lösningar. Våra Long Life-produkter bidrar till en hållbar framtid tack vare deras långa livslängd. Long Life minimerar användningen av råvaror och förpackningsmaterial samt transporterna. Dessutom hjälper vi våra kunder världen över att minska sin energiförbrukning. Båda parter gynnas – vi bidrar till en hållbar värld samtidigt som kundernas kostnader minskar.

Hållbarhet är en integrerad del av våra ledningssystem

På Aura Light ser vi hållbarhet som ännu en aspekt av god affärssed. Därför ingår hållbarhet i arbetsbeskrivningarna inom vår organisation:

  • ISO 9001 – Kvalitetsledning
  • ISO 14001 – Miljöledning
  • ISO 26000 – Socialt ansvarstagande

Vi har förvärvat några mindre återförsäljare som huvudsakligen säljer standardprodukter och som gradvis övergår till att sälja Long Life och energieffektiva produkter. Därmed resulterar det i att andelen Long Life och energieffektiva produkter tillfälligt kan minska.

Uppförandekod

I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer, som är utgångspunkten för hur vi bedriver vår verksamhet.

Aura Lights uppförandekod bygger på och överensstämmer med de tio principerna i FN:s initiativ Global Compact, Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) Deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Aura Lights kärnvärden.