Pressinformation

Aura Light utvecklar och tillhandahåller belysningslösningar med ett tydligt miljö- och hållbarhetsfokus.

 

Om Aura Light

Aura Light grundades redan 1930 under namnet Lumalampan och tillverkade sitt första Long Life-lysrör 1980. Huvudkontoret ligger i Stockholm medan produktutveckling och tillverkning sker i Vimmerby. Därutöver har koncernen filialer i Finland, Norge, Tyskland, Benelux och Frankrike samt partners i Danmark, Italien, Portugal, Spanien och Storbritannien. Våra kunder återfinns främst inom industrin, detaljhandeln och offentlig sektor. Aura Light har ca 200 anställda och en omsättning på ca 60 miljoner euro. Företaget ägs av FSN Capital.

Aura Light har ett samarbete med miljöorganisationen ClimateCare, som säljer utsläppsrätter. Organisationen arbetar för att motverka klimatförändringarna på uppdrag av privatpersoner och företag genom att finansiera projekt som förhindrar, minskar eller absorberar växthusgaser, t.ex. koldioxid. ClimateCare kompenserar för utsläpp genom en rad olika projekt inom områdena förnybar energi, energieffektivitet och skogsrestaurering.

Fakta

  • Grundat 1930
  • Huvudkontor i Stockholm
  • Produktion i Vimmerby
  • Ca 200 medarbetare
  • 60 miljoner € i omsättning
  • Filialer i Finland, Frankrike, Norge, Sverige, Benelux och Tyskland
  • Partners i Danmark, Italien, Portugal, Spanien och Storbritannien

Historia – från Luma till Aura Light

Under perioden 1924–1939 var marknadens belysningsföretag anslutna till Phoebuskartellen, som syftade till att höja priserna på glödlampor och kontrollera lampornas livslängd. Företaget Lumalampan, som är ursprunget till dagens Aura Light, startade som en reaktion på denna kartell.

Luma grundades i Stockholm 1930 och den första glödlampan tillverkades samma år. Exporten blomstrade och under de efterföljande årtiondena bildades försäljningsbolag världen över.

1980 tillverkade Aura Light sitt första Long Life-lysrör baserat på patenterad teknik. 1994 bytte företaget namn från Luma till Aura Light.

Idag fortsätter Aura Light att växa. Målet är att våra kunder ska minska sina kostnader och bli mer hållbara. Vi anser att miljö, socialt och ekonomiskt ansvar är grundläggande för en långsiktig affärsidé. Hållbarhet är att forma vår verksamhet och skapa värdefulla möjligheter för oss och våra kunder. Vi har specialiserat oss i modulära LED-lösningar för att möjliggöra att uppgradera eller byta ut ljuskällor och på så vis skapa ett mer hållbart förhållningssätt till belysning. Vi använder oss av den bästa teknologin som finns på marknaden för att maximera energieffektiviteten, säkerheten, livslängden och ljuskvaliteten.

Foton

Pressfoton kan laddas ner från vårt bildarkiv.

Presskontakt

Kontaktuppgifter för pressförfrågningar finns här.