Sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn beskriver hur Aura Light använder och skyddar de uppgifter som du lämnar till oss när du använder den här webbplatsen.

 

Aura Light vidtar alla åtgärder för att säkerställa att din integritet skyddas. Om vi ber dig lämna vissa uppgifter genom vilka du kan identifieras när du använder den här webbplatsen försäkrar vi att de endast används i enlighet med detta sekretessmeddelande. Aura Light kan närsomhelst ändra denna policy genom att uppdatera den här sidan. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum besöker den här sidan för att ta del av eventuella ändringar. Den här policyn gäller från 1 december 2012.

Vilka uppgifter kan vi samla in?

  • Namn och tjänstebeteckning.
  • Kontaktuppgifter, inklusive e-postadress.
  • Demografisk information som postnummer, preferenser och intressen.
  • Övrig information med relevans för kundundersökningar och/eller erbjudanden.

Vad gör vi med uppgifterna?

Vi behöver den här informationen för att förstå dina behov, ge dig bättre service samt i synnerhet av följande skäl:

  • Intern registrering.
  • Informationen kan användas för att förbättra våra produkter och tjänster.
  • Vi kan komma att skicka ut e-postmeddelanden om nya produkter, specialerbjudanden eller med annan information som vi tror kan intressera dig till den e-postadress du har angett.
  • Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller post. Vi kan använda uppgifterna för att anpassa webbplatsen enligt dina preferenser.

Säkerhet

Vi säkerställer att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. För att förhindra att obehöriga får åtkomst till eller vidarebefordrar uppgifterna har vi utarbetat lämpliga fysiska och elektroniska hanteringsprocesser som skyddar de uppgifter vi samlar in på internet.

Hur använder vi cookies?

Webbplatsen använder cookies för att hålla reda på besökarnas preferenser. Mer information finns i avsnittet cookies.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra relevanta webbplatser. Om du använder någon av dessa länkar för att lämna vår webbplats ber vi dig dock observera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet av och sekretessen för de uppgifter du lämnar när du besöker dessa andra webbplatser och webbplatserna omfattas inte av detta sekretessmeddelande. Du bör iaktta försiktighet och läsa igenom sekretessbestämmelserna för den aktuella webbplatsen.

Kontroll av dina personuppgifter

Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter på följande sätt:

  • Även om du tidigare har godkänt att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du närsomhelst ändra dig genom att skriva till oss eller skicka ett e-postmeddelande till info@auralight.com.
  • Vi kommer inte att sälja, vidarebefordra eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt godkännande för detta eller enligt lag är skyldiga att göra det. Om du anger att du önskar det kan vi använda dina personuppgifter för att skicka kampanjinformation om tredje part som vi tror kan intressera dig.

Enligt 1998 års dataskyddslag har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter om dig som vi har sparat. En mindre avgift tas ut för detta. Om du vill ha en kopia av de uppgifter vi har sparat om dig skriver du till Aura Light International AB, Vretenvägen 2, SE-171 54 Solna. Om du tror att vi har registrerat inkorrekta eller ofullständiga uppgifter om dig ber vi dig att skicka oss ett e-postmeddelande eller skriva till oss på adressen nedan. Vi kommer att korrigera eventuella felaktiga uppgifter omedelbart.