Funktionsbelysningar med inbyggda sensorer

Våra funktionsbelysningar med inbyggda sensorer är anpassade för grövre miljöer eller platser där slitaget är större. Trapphus, källare, loftgångar är exempel på utrymmen där våra produkter fungerar väl. gemensamt för programmet är kraftiga kapslingar med hög vandalresistans. Klicka här för att läsa om funktionsbelysningar med inbyggda sensorer.

 

Funktionsbelysningar med inbyggda sensorer