Rörelsevakter

Vanligtvis detekterar rörelsevakter en människokropp i rörelse, människokroppen avger värme som i kombination med rörelsen aktiverar sensorn och tänder ansluten belysning. Efter inställd tid släcks sedan belysningen. Klicka här för att läsa mer om rörelsevakter.

 

Rörelsevakter