Urladdningslampor – Högtrycksnatrium

Högtrycksnatriumljuskällor är energieffektiva urladdningslampor för professionellt bruk med högt ljusutbyte. Aura Sodinette är ett resultat av intensiv forskning och kontinuerliga utvecklingsinsatser. Ljuskällan har även ett extremt lågt bortfall. Denna unika högtrycksnatriumljuskälla sätter standarden för produkter med utökad livslängd.

Köp produkter i e-handel