HF-sensorer – aktiveras av rörelse

HF-sensorer för ljusstyrning (High Frequency) behöver enbart rörelse för att detektera. HF-sensorer känner av extremt små rörelser och passar därför utmärkt för närvarodetektering på kontor, klassrum etc. där människor “sitter still”. HF-tekniken är aktiv och känsligare än PIR. En annan fördel med HF-sensorer är att de inte behöver “se” det dem ska detektera utan kan placeras dolt.

Köp produkter i e-handel