KNX-sensorer

Aura Light erbjuder olika KNX-sensorer för ljusstyrning. KNX-sensorer möjliggör behovsanpassad styrning av belysning och reducerar energiförbrukning såväl som kabeldragning. Dessutom är KNX-sensorer och dess teknik flexibel och kan förändras i takt med nya förutsättningar i lokalerna. KNX är världens första öppna och enda standard för hem- och fastighetsautomation. KNX teknologin är en världsstandard, certifierad enligt ISO/IEC14543. Det är ett kontrollsystem som knyter samman fastighetens tekniska funktioner som bland annat belysning, värme, kyla och ventilation.

Köp produkter i e-handel