Ljusstyrning i klassrum

Utmaning

  • Sensorerna måste fungera klanderfritt utan ”armviftningar” även vid längre stillasittande perioder som t ex under prov.
  • Beställare önskar helautomatik i vissa rum och halvautomatik i andra.
  • Befintlig kronströmbrytare där kanal 1 styr takbelysning och kanal 2 styr ljus över “svarta tavlan”.
  • Beställare önskar att befintlig kronbrytare konverteras till krontryckknappar för följande styrning: Kanal 1 ett tryck upp tänder, 1 tryck ner släcker, tryck och hall inne uppknappen dimrar upp, tryck och håll inne nerknappen dimrar ned. Kanal 2 som ovan men styr belysning ovan ”svarta tavlan”.
  • Klassrummens fönsterrader skall dagsljusdimras. 500 lux ska levereras på samtliga skrivbord och sensor ska styra armaturena genom att konstant mäta infallande ljus.
  • Beställaren önskar att vaktmästare eller lärare kan fjärrstyra av/på, dimring, ljusscenarier samt finjustering luxnivåer. 5-ledar-kabel i befintlig installationen bör återanvändas.

Lösning

lightingcontrol_classroom-solutionIQ sensor HF MWS6-DD-IQ löser samtliga utmaningar i klass-rummet. Med MWS6-PRM-IQ kan du styra ovanstående funktioner utan att dimra. Produkten kan parallellkopplas utan begränsningar och varje sensor fungerar både som master och slav vilket underlättar montaget. I ett typiskt klassrum om 10 x 8 m krävs 2 sensorer för 60-75% närvarodetektering eller 3 sensorer för en 100% detektering.

Val & Kompromisser

  • Vid val av sensor måste hänsyn tas till om armaturerna skall dimras samt om så med vilken teknik, ex DSI/Dali, 1-10V.
  • I det fall gamla ej dimbara armaturer används rekommenderar vi att man trots det väljer en av våra dimbara sensorer eftersom man på så sätt framtidssäkrar installationen till en mycket liten merkostnad.
  • Vid projektering måste hänsyn tas till beställarens önskan om kvalitet i detekteringen. En slags tumregel är att närvaro detektering av 60-75% av ytan är fullgott men ibland önskar beställaren en 100% närvarodetektering av ytan. I praktiken innebär det i ett typiskt klassrum att man ökar antalet sensorer med ca 50%.