Ljusstyrning i kontor

Kontor kan ha många olika typer av rum och ytor, t ex landskap, konferensrum, arbetsrum, etc, vilket ställer extra krav på ljusstyrningen.

 

Belysning för kontor

 

Utmaningen
Ett kontor består av olika slags områden, till exempel kontorslandskap, kontorsrum, sammanträdesrum och korridorer. En av utmaningarna vid planeringen av ljusstyrning i ett kontor är att se till att också små rörelser detekteras. Sensorerna måste placeras på lämpliga ställen så att det inte uppstår några döda sektorer och dessutom måste oönskad detektering minimeras. Ett effektivt ljusstyrningssystem för kontor måste också vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till framtida ändringar i kontorsutrymmena. Sensorerna måste skapa de ljusnivåer som krävs för kontorsarbete men också kunna dämpa belysningen så att dagsljuset kan utnyttjas maximalt. Dessutom behöver sensorerna passa både dagens armaturer och de som kommer att användas i framtiden. För bästa möjliga styrning med korrekt närvarodetektering måste sensorerna ha två kanaler – en för styrning av HVAC-system och en för styrning av belysningen.


Lösningen

Aura Lights sensorserie klarar alla dessa krav på kontorsbelysning. En enda sensor från Aura Light ger 100 procent rörelsedetektering för små kontorsutrymmen, till exempel en normal kontorsmodul på tre gånger tre meter. Den konstanta, steglösa dimringsfunktionen (funktion för dagsljusstyrning) i alla våra sensorer ger den ljusnivå som behövs med hänsyn både till dagsljus och konstgjord belysning från armaturerna.


Val och rekommendationer

Det är viktigt att ta hänsyn till kundens krav på dimringsbar kontorsbelysning. Om dimring krävs är nästa steg att fastställa vilken dimringsteknik, Dali/DSI, eller 1–10 V, som bäst motsvarar kundens behov. Aura Light erbjuder ett fullständigt sortiment med båda teknikerna. I installationer med äldre armaturer som inte är dimringsbara rekommenderar vi ändå våra dimringssensorer eftersom det ger möjlighet till dimring i framtiden, till en smärre merkostnad. Vår trådlösa AN10®-serie är ett utmärkt val om du vill anpassa systemet till ändringar i kontorsutrymmet utan att behöva förändra ledningsdragningen.
En PIR-sensor rekommenderas i områden med mycket rörelse, till exempel en cafeteria eller korridor, medan en HF-sensor är den bästa lösningen för kontor med mindre rörelse.
För kontorslandskap med skiljeväggar, möbler och växter mellan arbetsplatserna rekommenderar vi våra HF-sensorer eftersom de detekterar närvaro bakom sådana hinder.