Ljusstyrning i korridorer

Utmaning

 • Beställaren önskar att belysning endast tänds upp längs färdväg mellan hiss och rum samt omvänt. Ljusnivån ska kunna ställas in exakt, t ex 400 lux 0,85 m över golv.
 • Beställaren önskas att större ytor tänds upp vid detektering av rörelser.
 • Beställaren önskar som ovan men med grundljus, ex 50 lux under viss tid.
 • Beställaren önskar osynligt eller i det närmaste osynligt montage.
 • Beställaren önskar att korridoren dimrar ner till lågläge under vald tid.
 • Beställaren önskar utöver ovan att belysningen efter vald tid dimrar ner till ett konstant lågläge exempel 25 lux, alltså sk korridorlösning men med ett tredje steg.
 • Beställaren önskar behålla nuvarande armaturer utan dimningsmöjlighet för att vid senare tillfälle uppgradera till modernare armaturer, den nya sensorstyrningen måste fungera både för de gamla och nya armaturerna.
 • Förvaltaren önskar att inbränning av nya lysrör kan automatiseras vid rörbyte.

Lösning

Sensorer för korridorerIQ sensor HF MWS3A-PRM-IQ, MWS3A-DD-IQ, MWS3A-PRM-AD-IQ löser samtliga ovan problem för både synligt och dolt montage. Sensorerna kan parallellkopplas utan begränsningar och varje sensor fungerar både som master och slav vilket underlättar montaget.
Dimfunktionen är steglös så att absolut luxnivå kan ställas in och underhållas.

Val & Kompromisser

 • Skall armaturerna varken nu eller framöver dimras kan en vanlig brytande sensor användas.
 • En sensor som levererar ett konstant grundljus samt aktiverar upp till full effekt ger ett mervärde till installationen. Därför rekommenderar vi att man framtid säkrar in stallationen genom att välja en sensor som både bryter och dimrar.
 • En dimrande sensor kan styra belysningen i tre steg, full effekt, reducerad effekt 1-99% av armaturens effekt under önskat antal minuter, steg tre ytterligare reducerat effekt 1-99% av armaturens effekt, steg tre är permanent till rörelse detekteras. Dimfunktionen är steglös så att absolut luxnivå kan ställas in och underhållas.