Ljusstyrning i trapphus

Utmaning

  • Optimalt är om belysningen endast tänds den väg besökaren planerar att gå, exempelvis; från entréport till hiss/trapphus eller från lägenhet till trapphus.
  • Detekteringen bör vara tydligt definierad så att inte hela eller halva trapphuset tänds upp vid detektering. Detta är inte enbart ekonomiskt intressant utan även av säkerhetsskäl. Sensorstyrningen försvårar t ex för förövare att hålla sig gömda i fastigheten.
  • Beställaren önskar grundbelysning med fastställd luxnivå.
  • Beställaren önskar använda befintlig belysning. se val & kompromisser.
  • Beställaren önskar av kultur eller estetiska skäl använda befintlig belysning med dolda sensorer. se val & kompromisser.

Lösning

Sensorer till trapphusIQ sensor HF MWS6-PRM-IQ, MWS6-DD-IQ eller MWS6-AD-IQ löser samtliga ovan problem för både synligt och dolt montage. Önskas en helt dold eller integrerad lösning skall MWS5-PRM-SA-C-IQ, MWS5-DD-SA-C-IQ eller MWS5-AD-SA-C-IQ väljas. Produkterna kan parallellkopplas utan begränsningar och varje sensor fungerar både som master och slav vilket underlättar montaget.

 

Val & kompromisser

  • Av ekonomiska men även säkerhetsskäl bör grundbelysning övervägas. Sensorn kan styra belysningen i tre steg, full effekt, reducerad effekt 1-99% av armaturens effekt under önskat antal minuter, steg tre ytterligare reducerat effekt 1-99% av armaturens effekt, steg tre är permanent till rörelse detekteras. Dimfunktionen är steglös så att absolut luxnivå kan ställas in och underhållas.
  • IQ sensorer kan monteras synligt, dolt eller integrerat i befintliga armaturer.
  • IQ trådlösa sensorer i AN-10 serien möjliggör trådlös koppling mellan sensor och armaturer.