Ljusstyrning i lagerlokaler

Huvudmålsättningen vid ljusstyrning i lagerlokaler planering av ljusstyrning i lager är att minska energikostnaderna utan att ge avkall på säkerheten. Utmaningar i denna typ av miljö är hög takhöjd och begränsat eller inget dagsljus.

 

Belysning i lagerlokaler

Utmaningen
Lagerlokaler är ofta stora och vissa delar av dem används oftare än andra. Huvudmålsättningen vid planering av ljusstyrning i lager är att minska energikostnaderna utan att ge avkall på säkerheten.
Utmaningar i denna typ av miljö är hög takhöjd och begränsat eller inget dagsljus. Sensorerna måste uppfylla säkerhetskraven för ljusnivåer. Ett effektivt ljusstyrningssystem för lagerlokaler måste också vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till framtida ändringar i lokalerna. Det är viktigt att ta hänsyn till problem med underhåll. På grund av den relativt smutsiga miljön i ett lager rekommenderar vi ett underhållsfritt ljusstyrningssystem. Dessutom måste det gå att justera sensorerna på bekvämt avstånd på lokalens golv.


Lösningen

Aura Lights sensorserie klarar alla dessa utmaningar. Våra effektiva ljusstyrningssystem ser till att gångar där personer eller fordon rör sig blir väl upplysta samtidigt som energikostnaderna minskas. Den konstanta, steglösa dimringsfunktionen i alla våra sensorer säkerställer en tillräcklig ljusnivå. Både ledningsanslutna och trådlösa lösningar finns.


Val och rekommendationer

Lageransvariga väljer ofta att så länge som möjligt använda gamla armaturer som inte är dimringsbara. I sådana installationer rekommenderar vi ändå våra dimringssensorer eftersom det ger möjlighet till dimring i framtiden, till en smärre merkostnad. Om en dimringsbar installation önskas är nästa steg att fastställa vilken dimringsteknik, Dali/DSI, eller 1–10 V, som bäst motsvarar behoven. Aura Light erbjuder ett fullständigt sortiment med båda teknikerna.
Alla våra dimringssensorer kan användas för styrning av belysningen i tre steg. Exempel på ljusstyrning; när närvaro detekteras krävs det en ljusstyrka på 300 lux en meter ovanför golvet. När ingen närvaro detekteras, dimras belysningen ned till en fördefinierad låg nivå på till exempel 125 lux under en förinställd tid. Efter denna förinställda tid dimras belysningen till en konstant låg nivå på till exempel 50 lux. Denna funktion kan endast användas med lämpliga armaturer. Kontakta Aura Light för en lista över godkända armaturer. Aura Light erbjuder ett brett sortiment av sensorer för olika installationshöjder.