Ljusstyrning i parkeringshus

Huvudmålsättningen vid planering av ljusstyrning i parkeringshus och parkeringsområden är att minska energikostnaderna utan att ge avkall på säkerheten.

 

lighting_control_for_parking_700x320

 

Utmaningen
Belysning svarar för en stor del av driftskostnaden för parkeringshus och parkeringsområden. Stora områden är ofta upplysta dygnet runt, även när ingen är där. Huvudmålsättningen vid planering av ljusstyrning i parkeringsområden är att minska energikostnaderna utan att ge avkall på säkerheten. Sensorerna måste ge en tillräcklig ljusnivå enligt säkerhetsföreskrifterna samtidigt som eventuellt tillgängligt dagsljus utnyttjas. Ljusstyrning i parkeringsområden kräver närvaroavkänning av både personer som rör sig i utrymmena och de fordon som de kör. Moderna bilar är mycket välisolerade och vid kallstart avger de inte någon värme, vilket gör det omöjligt för en PIR-sensor att känna av rörelsen. Sensorplacering är också en utmaning i parkeringsområden där det är viktigt att ta hänsyn till alla möjliga flöden av personer och fordon. Den relativt höga nivån av smuts och damm i parkeringsområden kan göra att underhållet blir dyrt om fel typ av sensor väljs.


Lösningen

Aura Light HF-sensorer klarar alla dessa utmaningar för både synliga och dolda installationer. Det är fördelaktigt att använda dolda installationer eftersom sensorerna skyddas från oavsiktlig kontakt eller skador.
Den konstanta, steglösa dimringsfunktionen i alla våra sensorer ger den ljusnivå som krävs med hänsyn till både tillgängligt dagsljus och konstgjort ljus från armaturerna. Det finns både ledningsanslutna och trådlösa lösningar.


Val och rekommendationer

Eftersom många människor känner sig mycket otrygga i parkeringsområden är det viktigt att det inte är helt mörkt i någon del av dem, utan att en låg ljusnivå kvarstår också när ingen närvaro detekteras. Vi rekommenderar dimringsbara armaturer och sensorer i parkeringsområden. Alla våra dimringssensorer kan användas för styrning av belysningen i två eller tre steg. När närvaro känns av krävs det en ljusstyrka på till exempel 100 lux. När ingen närvaro känns av dämpas belysningen till en fördefinierad låg nivå på till exempel 50 lux (beroende på armatursystem). HF-sensorer är i stort sett helt okänsliga för smuts och har därmed en klar fördel jämfört med PIR-sensorer, som kan drabbas av nedsatt funktion i dammiga eller smutsiga miljöer då luftburna partiklar ansamlas på den optiska linsen. Därför rekommenderar vi HF-sensorer som inte är dammkänsliga i dessa typer av områden.