Ordlista ljusstyrning – vad är vad?

Inom området sensorer finns det lite olika tekniker och uttryck/definitioner som är bra att känna till inför valet av lösning. Nedan försöker vi reda ut några begrepp för att du enklare ska kunna välja rätt utifrån dina behov. 

 

Ljusrelä

Ljusreläet bygger på fotocellteknik som registrerar omgivande ljusnivå (LUX). När det skymmer på kvällen och omgivande ljusnivå sjunker till inställt luxvärde (justerbart) aktiverar sensorn t.ex. utomhusbelysningen. När dagsljuset återkommer släcks sedan belysningen. Ljusreläet kan också användas med timerfunktion som efter aktivering släcker belysningen efter inställt antal timmar. Våra ljusreläer finns i olika utföranden beroende på vilken belastning du vill styra. Tekniken finns förövrigt i alla våra sensorer, men då för att se till att dessa bara aktiverar belysning när omgivande ljusnivå kräver detta.
Ljusrelä >>

Rörelsevakt

Rörelsevakter används idag framförallt utomhus för att aktivera belysning. Vanligtvis detekteras en människokropp i rörelse, människokroppen avger värme som i kombination med rörelsen aktiverar sensorn och tänder ansluten belysning. Efter inställd tid släcks sedan belysningen. Tekniken som styr rörelsesensorn är Passiv Infraröd (PIR), som detekterar genom att registrera värme i rörelse. Tekniken är som namnet anger helt passiv och kan användas såväl ute som inomhus.
Rörelsevakter >>

Närovarosensor

Närvarosensorer används inomhus för att aktivera men också avaktivera belysning, ventilation eller värme. Närvarosensorer ska alltså även kunna släcka/stänga av inkopplad last när ingen längre är närvarande i utrymmet. Detta förhöjda krav på känslighet kräver att man väljer rätt sensor som är anpassad efter de förhållanden som utrymmet kräver. Närvarosensorer finns både med PIR- (Passiv infraröd) och HF-teknik (High frequency eller mikrovåg som vi säger på svenska). HF-sensorn är känsligare men har också ett något högre pris. HF-tekniken är aktiv och kräver extremt små rörelser och passar därför utmärkt för frånvarodetektering i utrymmen där människor “sitter still”, kontor, klassrum etc.
Närvarosensorer >>

Frånvarosensor

Är alltså en närvarosensor kopplad till manuell på-strömbrytare som ställts in för att endast släcka/stänga av inkopplad last när den inte längre registrerar någon närvaro. För att denna funktion ska fungera tillfredsställande krävs precis som för alla närvarosensorer en väl anpassad sensor.
Frånvarosensorer >>

PIR-sensor

PIR (Passiv Infraröd) tekniken är idag den mest använda tekniken och PIR-sensorer detekterar värme och rörelse. Väldigt övergripande kan man säga att PIR-tekniken fungerar bäst i mindre utrymmen eller där man rör sig mycket.
PIR-sensorer >>

HF-sensor

HF-tekniken klarar längre avstånd men är framförallt betydligt känsligare för mindre rörelser och därför ofta bättre vid närvarodetektering. HF-sensorer blir allt mer populära eftersom att kraven på sensorernas känslighet och noggrannhet ökar.
HF-sensorer >>

Strömbrytare eller dimmer

Våra närvarosensorer kan fås i ett flertal olika utföranden. Grundmodellerna har funktionen tänd/släck men de mer avancerade modellerna har möjlighet att steglöst justera utgående spänning (dimmra). Dimmerfunktionen kan användas på flera olika sätt. bl.a. kan man skapa sk. Hi-Lo funktion. D.v.s. belysningen är alltid tänd på låg nivå och när sedan sensorn registrerar närvaro så tänds belysningen upp helt. Eller så kan man t.ex. skapa en konstantljussitutation. Då samarbetar sensorns ljusrelä med dimmern och ”blandar” dagsljus och arbetsbelysningens styrka och ser till att man t.ex. alltid har 500 Lux på skrivbordet.
Strömbrytare / IQ Dali dimmer >>