Belysning för industri

Belysning för industri bör vara anpassad för höga takhöjder, smutsiga och våta miljöer men även olika typer av produktion. Belysningslösningen ska ha lång livslängd och underhåll ska skötas med minimering av driftstopp.

Belysning för industri