Belysning för kontor

Belysning för kontor kräver flexibilitet och individanpassning för största komfort och effekt. Aura Light har armaturer för alla slags kontorsmiljöer.

Belysning för kontor
 

På ett kontor utförs många olika arbetsuppgifter, som alla kräver sin speciella typ av belysning. Grundpelarna för att uppnå en bra belysning för kontor är att minimera bländning, skapa jämnhet i ljusbilden och se till att det är tillräckligt med ljus på rätt ytor. Se nedan ett urval av hållbara belysningslösningar,