Belysning för sjukvården

Belysning för sjukvården ska underlätta vid undersökning och operation men även skapa trygghet och välmående för patienterna. Det finns ofta höga krav på ljusflöde och kontrastseende.

Felfri färgåtergivning är också av stor vikt för att kunna bedöma en patients tillstånd. På ett sjukhus med verksamhet igång dygnet runt finns en stor potential för energibesparing. Det är aldrig en bra tid att byta ljuskällor i en operationssal eller över en patientsäng, därför är livslängden på belysningslösningarna också viktiga. Aura Light erbjuder belysningslösningar som är hållbara, energisparande och har en lång livslängd. Kontakta en av våra belysningsexperter för mer information. Se nedan ett urval av hållbara belysningslösningar: